Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami to smy my projekty kreatiwita šulerjow pisamy za Was poskitki šule informacije kontakt nowina meja 2019 merc 2019 december 2018 Schulzeitung Mai 2019 März 2019 Dezember 2018 

december 2018

Wulkotny dohodowny koncert

Rjenje wupyšena sportowa hala, adwentna atmosfera, lubi hosćo, błyšćate woči našich dźěći - to wšo dožiwichmy 7. hodownika pola nas w Ralbicach. Tradicionelny dohodowny koncert zahaji kulturna skupina. Njetraješe dołho a hižo mějachu mali wuměłcy připosłucharjow z krasnymi hodownymi spěwami na swojej stronje. Zakuzłachu tak do našeje sportoweje hale wosebitu naladu, kotraž přez cyły čas knježeše. Instrumentalna skupina, jednotliwe přinoški rjadownjow ze spěwami a basnjemi, rejowanska skupina a dwě bajkowej hrě wobrubichu nimale dwuhodźinski program. Po zhromadnym spěwanju hodownych pěsnjow so zaso wšitcy, napjelnjeni z wjeselom na bližacy so hodowny čas, na dompuć podachu.Serbska zakładna šula RalbicySorbische Grundschule Ralbitz