Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami to smy my projekty kreatiwita šulerjow pisamy za Was poskitki šule informacije kontakt nowina juni 2019 meja 2019 merc 2019 december 2018 Schulzeitung Juni 2019 Mai 2019 März 2019 Dezember 2018 

juni 2019

Naši šulerjo su rady wonka a so rady pohibuja. Tohodla bě wjeselo na pjatku připołdnju, 3.meje wosebje wulke, jako so nowe hrajkanišćo oficialnje přepoda. K tomu běchmy sejsponsorow a staršich našich šulerjow přeprosyli. Šulska nawodnica knjeni Liehnowa awjesnjanosta knjez Ryćer powitaštaj hosći a dźakowaštaj so wšěm za wulkotnu podpěru.Naši šulerjo běchu mjenujcy 307 km wokoło stadiona běhali a sej sponsorow wupytali. Tućidarichu jim za kóžde koło wujednany pjenježk. Šulerjo našeje kulturneje skupinyzarjadowanje z lóštnym programom wobrubichu. Po přetřihanju banćika móžachu skónčnjeprěnje dźěći na nowym hrajkanišću suwanje, łaženje a krosnowanje wuspytać. Runočasnjedachu sej hosćo a šulerjo přihotowane pražene kołbaski, tykanc, pomazki a wšelake napojesłodźeć. Při bjesadźe a pohibowanju na čerstwym powětře so čas spěšnje miny. Po dwěmajhodźinomaj so poradźeny swjedźeń skónči a my so wjeseli na dompuć podachmy.

307 kilometrow k nowemu hrajkanišću

Na pjatku, 17. meje so na našej šuli naše tradicionelne mejemjetanje přewjedźe. Wšitkeholcy 4. lětnika so rjanu narodnu drastu zdrasćichu, hólcy pak běłu košlu a ćmowe cholowy. Wokoło meje teptachmy koło, zarejowachmy “Šewca” a “Katyržinku”. Prjedy hač meja padny, zaspěwa nam naš šulski chór. Čakachmy napjeći, štó drje sej z hólcow jako prěni wjeršk hrabnje. Patrik Mikławšk bě najspěšniši a wuzwoli sej Anastasiju Rauerec za swoju kralownu. Spěwajo ćehnjechu wšitke pory wokoło šule.

Mejemjetanje a swjedźeń serbskeje rěčeSerbska zakładna šula RalbicySorbische Grundschule Ralbitz