Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami to smy my projekty bajki kreatiwita šulerjow jutry wobrazy dohodowny koncert kolesowarske pruwowanje wobrazy zwonka šule jutry 2015 projekty 4. lêtnik poskitki šule informacije kontakt nowina Schulzeitung 

jutry

Jutrowne dožiwjenjeJutrownu njedźelu rano snědach.Krótko po tym přijěchachu křižerjo.Njedaloko stareje šule hladachmy potom na křižerjow. W přestawce smy hněžka pytali. Moje hněžko sym mjez kamjenjemi namakał.Antonius Mikławšk rjd.2/2

Jutrowne dožiwjenje Jutry rano běchmy wjele po puću a wobhladachmy sej wjele křižerjow. Popołdnju pytach z mojej sotru w Pančicach pola mojeje wowki hněžko. Zajac schowaše moje hněžko za wysokim štomom. Sym inlinery, rjanu knihu a hišće druhe maličkosće w hněžku namakała. Přez tute rjane dariki sym so jara wjeseliła.Emely Matkec rjd.2/2

Moje jutrowne dožiwjenjeWulki pjatk nawječor jědźechmy z nanom, dźědom a mojim bratrom do Bretnig-Hauswalde po našeho jutrowneho konja.Kóń pak nochcyše na připowěšak hić.Traješe jara dołho a mi bě chětro zyma. Doma nochcyše kóń zaso z připowěšaka dele.To bě ći dožiwjenje.Antonius Korch rjad.2/2

Jutrowne dožiwjenjeNa jutrowničce rano wužohnowachmy Nowosličanskich křižerjow.W procesionje jěchaštaj mój nan a wuj sobu.Potom pytachmy doma hněžko.Pozdźišo podachmy so do Łušća na wobjed k wowce.Wječor witachmy Nowosličanskich křižerjow strowych zaso domoj.Ja běch wjesoła, zo smědźach na konju z mjenom Max jěchać.Ricarda Domaškec rjad. 2/2Serbska zakładna šula RalbicySorbische Grundschule Ralbitz