Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami to smy my projekty kreatiwita šulerjow pisamy za Was poskitki šule informacije kontakt nowina meja 2019 merc 2019 december 2018 Schulzeitung Mai 2019 März 2019 Dezember 2018 

meja 2019

meja

Firma Ziegler metalotwar z Pěskec je nam wulkomyslnje ławki, stólcy a wulke horncy za rostliny dariła. Šulerjo zakładneje a wyšeje šule wužiwaja wšědnje při najrjeńšim nalětnim wjedrje tute požadane městna.Wutrobny dźak firmje Ziegler za tutón dar.

Kóždolětna pakćikowa akcija za JiřetinNaši šulerjo nahromadźichu tež lětsa zaso tójšto pakćikow za potrěbne dźěći w maćernym domje w Jiřetinje. Srjedu do jutrow dowjezechu knjez Róbl a knjeni Młynkowa ze šulerkomaj Helenu Kralec a Francisku Gattnerec dary do Jiřetina. Po pohosćenju a krótkej bjesadźe přepodaštej šulerce dary. Dźěći so přez tute dariki zaso jara zwjeselichu.Za wulkomyslnu podpěru a pomoc při zmóžnjenju tuteje akcije so cyle wutrobnje staršim a wšitkim darićelam dźakujemy.

Na čitanskim wubědźowanju 3. lětnikow serbskich zakładnych šulow wobdźěli so tež 4 šulerjow našeje šule. Běštej to maćernorěčna šulerka a maćernorěčny šuler kaž tež šulerce, kotrejž serbšćinu jako 2. rěč wuknjetej.Jich nadawk w Smolerjec kniharni bě mjez druhim, swójsku knihu předstajić a njeznaty tekst předčitać.Wšitcy šulerjo běchu tam wuspěšni. Gratulacija!Serbska zakładna šula RalbicySorbische Grundschule Ralbitz