Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami to smy my projekty kreatiwita šulerjow pisamy za Was poskitki šule informacije kontakt nowina meja 2019 merc 2019 december 2018 Schulzeitung Mai 2019 März 2019 Dezember 2018 

merc 2019

Na sportowym wubědźowanju třećich lětnikow “Bul přez sak” wudoby sej lětsa naše mustwo 3. městno. Dalše mustwa běchu ze zakładnych šulow z Halštrowa, Worklec, Pančic-Kukowa a Chrósćic. Šulerjo z Pančic wudobychu sej 1. městno.Tež šulerjo 4. lětnika pobychu na sportowym wubědźowanju we Worklecach. Při wurisanju “Dwupólna hra” wudobychu sej 2. městno.Gratulujemy Wam, lubi sportowcy, wutrobnje tutym wulkotnym wuspěcham. Wy sće našu šuluderje zastupowali.

Na poslednim šulskim dnju do zymskich prózdnin chwatachu přewšo rjane předrasćene dźěći našeje zakładneje šule a předšulska skupina pěstowarnje do rjenje wupyšeneje sportoweje hale. Šikwane princesny, cowboyje, mjetelčki, policisća, rejowarki, namórnicy, bariki, bože słónčka, hippije, mórske rubježnicy, indianojo, kuzłarki, soniny a agenća - wšitcy chcychu zhromadnje tradicionalnu póstničku našeje šule woswjećić. Wo hudźbne zynki postara so zaso Flair-Disko. Při zabawje, rejach, hrach, wubědźowanjach, słódkich mytach a wochłódźacej brěčce so čas spěšnje miny. Naš kuchar je w tutym času za wšěch słódny wobjed nawarił. Helaw a rjane prózdniny wam přejemy, lube dźeći!

měrcSerbska zakładna šula RalbicySorbische Grundschule Ralbitz