Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami to smy my projekty bajki kreatiwita šulerjow jutry wobrazy dohodowny koncert kolesowarske pruwowanje wobrazy zwonka šule jutry 2015 projekty 4. lêtnik poskitki šule informacije kontakt nowina Schulzeitung 

nowina

Wulkotny dohodowny koncert

Rjenje wupyšena sportowa hala, adwentna atmosfera, lubi hosćo, błyšćate woči našich dźěći - to wšo dožiwichmy 7. hodownika pola nas w Ralbicach. Tradicionelny dohodowny koncert zahaji kulturna skupina. Njetraješe dołho a hižo mějachu mali wuměłcy připosłucharjow z krasnymi hodownymi spěwami na swojej stronje. Zakuzłachu tak do našeje sportoweje hale wosebitu naladu, kotraž přez cyły čas knježeše. Instrumentalna skupina, jednotliwe přinoški rjadownjow ze spěwami a basnjemi, rejowanska skupina a dwě bajkowej hrě wobrubichu nimale dwuhodźinski program. Po zhromadnym spěwanju hodownych pěsnjow so zaso wšitcy, napjelnjeni z wjeselom na bližacy so hodowny čas, na dompuć podachu.Serbska zakładna šula RalbicySorbische Grundschule Ralbitz