Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami to smy my projekty kreatiwita šulerjow pisamy za Was poskitki šule informacije kontakt nowina meja 2019 merc 2019 december 2018 Schulzeitung Mai 2019 März 2019 Dezember 2018 

pisamy za Was

HaprlejkaSłónčko swěći,dešć so dźe,haprlejske wjedro je. z ludanapisała Stephanie Metašec, 4/2

NalěčoHura-ptački z juha přićahnu!Wone powěsć přinjesu:Nalěčo njej´ daloko,kajke je to wjeselo!Přiroda wšak wotuća,wubudźi so ze spara.Rěčka wjes`le pluskota,žórli so a zašepta.Christa Buderjowanapisała Helena Krahlec 4/2

Nalětni dźiwŠkórc na zahrodźe zafifoli,so w zemi zasmja trawička;kós zahwizda do wucha holi,so zazeleni brězyčka.A słónco zemi hubu hrěje,na wišeń wěša hwězdźički;jabłoni cěrwjeń ličkow kćejewot horcej jeho hubički. Jakub Bart-Ćišinskinapisał Frido Malink, rjad. 4/2

W nalěćuWućěr zymu, nalěćo!Kóždy dźeń budź ćoplišo!Witaj lubje,witaj rjenje,Nalěćo,witaj,witaj k nam!Ptački w štomach fifola,z płota kuka fijałka:Witaj lubje,witaj rjenje,Nalěćo,witaj,witaj k nam!Michał NawkaNapisał Liwius Frencl, rjad. 4/2Serbska zakładna šula RalbicySorbische Grundschule Ralbitz