Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami to smy my projekty kreatiwita šulerjow pisamy za Was poskitki šule informacije kontakt nowina juni 2019 meja 2019 merc 2019 december 2018 Schulzeitung Juni 2019 Mai 2019 März 2019 Dezember 2018 

to smy my

Z kotrych wjeskow pochadźeja šulerjo do zakładneje šule?

Ralbicy, Konjecy, Šunow, Sulšecy, Salow, Koćina, Hózk, Rachlow, Tradow, Ćisk, Dubrjenk, Smjerdźaca, Łazk, Róžant, Sernjany, Koslow, Šěšow, Rakecy, Nowoslicy, Trupin, Kamjenej, Komorow, Kamjenc, Njeswačidło, Kulow, WojerecySerbska zakładna šula RalbicySorbische Grundschule Ralbitz