Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami to smy my projekty bajki kreatiwita šulerjow jutry wobrazy dohodowny koncert kolesowarske pruwowanje wobrazy zwonka šule jutry 2015 projekty 4. lêtnik poskitki šule informacije kontakt nowina Schulzeitung 

wo nami

W nowym šulskim lěće 2016/2017 wopyta 127 šulerjow Serbsku zakładnu šulu w Ralbicach. Wosebje wutrobnje witamy nowej 1. lětnikaj ze 39 šulskimi nowačkami.

Nowe šulske lěto 2018/2019Serbska zakładna šula RalbicySorbische Grundschule Ralbitz