Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami to smy my projekty bajki kreatiwita šulerjow jutry wobrazy dohodowny koncert kolesowarske pruwowanje wobrazy zwonka šule jutry 2015 projekty 4. lêtnik poskitki šule informacije kontakt nowina Schulzeitung 

zwonka šule

Pućowanje do Mlokoweho swěta w KoćinjeKónc aprila dojědźechmy sej my dźěći rjadownje 3-1, naša rjadowniska wučerka knjeni Rachelina a knjeni Liehnowa z busom do Konjec. Wot tam nóžkowachmy lóštnje do Koćiny. Po puću pozastachmy pola Stołpa mortweje holčki a přečitachmy sej tragisku stawiznu, kotraž je na wopomnjenskej tafli napisana.Po někak 3,5 kilometrach docpěchmy Koćinu, hdźež tež naš sobušuler Jan bydli. Wosrjedź wjeski hrajkachmy so na rjanym hrajkanišću a snědachmy. Potom pućowachmy dale. Krótko po wjesce běžachmy na most. Na nim pozastachmy, zo bychmy sej wosebitostku wobhladali. Tule běžitej mjenujcy dwě rěce hromadźe: Čorny Halštrow a Klóšterska woda.Skónčnje docpěchmy Mlokowy swět. Při zajimawym wjedźenju zhonichmy, zo so na cyłej ležownosći někak 500 kruwow plahuja. Nawjetši dźěl z nich so wšědnje dwójce w dejnym karuselu deji. Kruwa dawa hakle mloko, hdyž je ćelatlo dóstała. Wšitcy chcychmy małe ćelatka majkać.Přerěznje 30 l mloka dawa kruwa na dźeń. Hoberske to mnóstwo! W Koćinje so z toho někak 10 procentow na twarožk předźěła. Tutón so najprjedy wjacore tydźenje składuje a při tym zrawi. Wšědnje ma so wotmyć a wjerćeć. Smědźachmy samo sobudźěłaćerku při tutym dźěle wobkedźbować. Nětko skónčnje tež wěmy, kak přindu dźěrki do twarožka! Na kóncu dachmy sej mloko, kapalcu (Molke) a twarožk zesłodźeć.To běše rjany pućowanski dźeń, tež hdyž chcyše nas dešćik tróšku mjerzać. Jenož derje, zo nas šryri našich maćerjow z awtami wotewzachu a zaso do šule dowjezechu. Wutrobny dźak jim za to!Štóž chce tež raz wědźeć, kak přindu dźěrki do twarožka, njech sej wuleći do Koćinjan` Mlokoweho swěta a njech njezabudźe, dobry twarožk wobtać!Johanna Šołćic a Jan Šołta, 3-1Serbska zakładna šula RalbicySorbische Grundschule Ralbitz